Wij hebben een ruim aanbod van Koi Karpers.

Shiro utsuri, Hi utsuri, Gin rin ki utsuri, Kin ki utsuri, Doitsu metallic ochiba, Metallic ochiba, Doitsu sanke, Sanke, Kikosui, Hariwake, Showa, Shusui, Yamatonishiki, Kikokuryo, Pearl gin rin, matsukawabake

06-44503219